Språkgranskning

Inom ramen för min författarverksamhet tar jag emot rapporter, uppsatser, artiklar och andra texter på svenska för korrekturläsning, språkgranskning och redigering. Jag har många års erfarenhet av att skriva och korrigera texter så att de blir lättlästa, tydliga och målgruppsanpassade. En korrekt text når läsaren bättre och ökar förtroendet för dig som avsändare.

Pris och leveranstid beror på mängden text och hur texten ska bearbetas. Jag erbjuder följande:

  • Korrekturläsning: Genomläsning av texten och rättning av stav- och grammatikfel, meningsbyggnad och andra småfel.
  • Språkgranskning: Förutom korrekturläsning även granskning av styckeindelning och helhetsbedömning av texten.
  • Redigering: Förutom korrekturläsning och språkgranskning, även granskning av struktur, rubriker och förslag på omarbetningar.

Kontakta mig på westernklick@gmail.com om du är intresserad av att få din text granskad.